ogretici.org | bilgiden daha fazlası..

21.05.17 » Anasayfa » Teknoloji » Erozyon Nedir

Erozyon Nedir
Yorum Yok

Erozyon (toprak aşınması), koruyucu örtüden mahrum kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır.

Erozyon Nedir? Toprağın akarsular, su baskını suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp taşınması ve sürüklenmesi olayına erozyon denir.

Erozyon Nedir? Erozyon, diğer adıyla aşınım, yer kabuğunu yaratıcı kayaçların, ilk olarak akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi ya da bіr yerden başka bіr yere taşınması olayıdır.
Nehir ve rüzgar erozyonunun birlikte etkin olduğu yerlerin ortak özelliği bitki örtüsü bakımından fakir olmalarıdır. Arazi eğimi, iklim, tümör ve toprak özelliklerinin etkileşimi sonucu oluşan doğal erozyonun yanı sıra, insanın doğaya müdahalesi temeline dayanan bіr dizi yapay etmen, erozyonu bіr facia niteliğine dönüştürmektedir. Erozyonun nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün değil olmasıdır. Arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan farklı alanlara yönlendirilmiş müdahaleler, erozyonun şiddetini belirleyen öğelerdir.
Tarımda kullanılan alanların %70’i özelliklerini kaybederek dünya genelinde toplam kara üzerinde %30 civarında çölleşmeye sebep olmuştur. Dünyada erozyon nedeniyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmaktadır.
Erozyon çeşitlerinden olan su erozyonu en etkili erozyondur. Bu erozyonda yağmur damlalarının aşındırmasının yanında yüzey akışa geçen sularında önemli bіr etkisi bulunmaktadır. Diğer bіr erozyon çeşidi olan rüzgar erozyonu ise rüzgarın etkisiyle gerçekleşen aşınım ve taşınım olayıdır.
Erozyona niçin olan en önemli iki faktör, çay ve rüzgardır.
 
 
Erozyona Niçin Olan Faktörler :
Sel sularının vadilerdeki tarlaları, bağları, bahçeleri söküp götürmesi bіr faciadır. Yamaçlar ve vadileri bu hale sokan erozyonun sebepleri hаttа sıralanabilir;
·         Arazinin Fazla Zorlu ve Eğimli Olması
·         Bitki Örtüsünün Tahrip Edilmesi (ormanların değil edilmesi).
·         İklimin Etkisi
·         Meraların fazla otlatılması (meraların imha edilmesi).
·         Yanlış Ekim Yapma
·         Orman Yangınları ve Firari Ağaç Kesimleri
·         Başıboş Keçi: (Fundalıkların ve özellikle yeni yetişen ormanların baş düşmanı keçidir)
·         Kökleme: (Kökleme, fundalıktan ve ormandan, ağaçları kesmek ve köklerini söküp çıkararak o yeri tarla haline sokmaktır.)
·         Toprağın fazla işlenmesi (yanlış kullanımı).
·         Toprağın eğime paralel sürülmesi.
·         Ani su taşkınları.
·         Yağışların baştan savma olması.
·         Yamacın eğim ve uzunluğu.
·         Toprak yapısı
·         Düzensiz ve düzensiz yerleşme.
Yukarda maddeler haline getirdiğimiz nedenlerden dolayı erozyon oluşur. Buda, arazinin doğal dengesinin bozulmasına ve tarımsal alanlarda verim kaybına niçin olmakta ve şehirlere göçü hızlandıran sebeplerin başında gelmektedir.
Erozyonu önlemenin yada en üye indirmenin ana yöntemleri;
·         bitki örtüsü korunmalı, çıplak araziler ağaçlandırılmalıdır.
·         Tarla açma gibi nedenlerle ormanlar yıkım edilmemelidir.
·         Nadas alanları azaltılmalı, nöbetleşe ekim yaygınlaştırmalıdır.
·         Meraların ve otlakların fazla otlatılması önlenmelidir.
·         Barajların ve göllerin su birleştirme alanları ağaçlandırılmalıdır.
·         Mera hayvancılığı yerine ağıl hayvancılığı geliştirilmelidir.
·         Araziler eğim doğrultusunda yok, eğime düşey olarak sürülmelidir.
·         Rüzgarların etkin olduğu alanlara rüzgarın hızını kesecek engeller yapılmalıdır.
·         Eğimli araziler aşırı işlenmemelidir.
·         Ürünler hasat edildikten daha sonra anız örtüsü yakılmamalıdır.
·         Dere yatakları ıslah edilmelidir.
·         Erozyonla çaba ile ilgili olarak ahali eğitilmelidir.
·         Eğimli alanlardaki tarım alanları, eğim yönünde sürülmeli.
·         Arazinin envanteri(ağaçlık bölge,otlaklık alan,tarım v.b) çıkarılmalı.
·         Doğal dengesi bozulmuş alanlar, bilimsel incelemeler yapılarak ağaçlandırılmalı. Bu amaçla okullarımıza uygulamalı ders konmalı.
·         Elinde tarım arazisi yer alan halkımız eğitimden geçirilerek,hem kendi ayrıca de ülke çıkarlarına karşın tarımsal faaliyetler yapması sağlanmalı.
·         Bu amaçla yerleşmiş (TEMA gibi) vakıf ve dernekler desteklenmeli, yenilerinin kurulması özendirme edilmeli ve milyonlarca öğrencimizin bu gibi kuruluşlarda aktif olarak atfаkаt alması sağlanmalıdır.
Görüldüğü gibi erozyon felaketi üye indirilebilir bіr doğa olayıdır. Fakat ülkemizde TEMA vakfından başka her hangi bіr kurum yada kuruluş tarafından ciddi bіr çalışma yapılmamaktadır.

sponsor
Erozyon Nedir

Yapmış olduğunuz yorumlar 15 dakika içinde onaylanmaktadır.

yorum form

Yukarı